TitulinisApie musPaslaugosNuorodosKontaktai
Į titulinį   Ra6yti laišką   Svetainės struktūra  
eXTReMe Tracker
 
 
Instrukcijos
Mokymas ir atestavimas
Asmeninės apsaugos priemonės
Darbų saugos paslaugos
Nelaimingų atsitikimų tyrimas
Rizikos vertinimo organizavimas
Vienkartinis dokumentų sutvarkymas
Žurnalai, blankai ir ženklai
AKCIJOS
Licencija
Darbų saugos paslaugos

Darbdaviui atstovaujantis asmuo, kuris savo veikimu ar neveikimu pažeidė darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus ir tuo neužtikrino saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų, atsako įstatymų nustatyta tvarka (Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 46 str. 1 d.).

 Siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, jis gali sudaryti sutartį dėl darbo saugos ir sveikatos paslaugų teikimo su licencijuotu juridiniu asmeniu.

UAB "ILANDAS" TURI LICENCIJĄ, KURI YRA DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PASLAUGŲ TEIKIMO KOKYBĖS GARANTAS

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas gali vykdyti ne tik darbdavį atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, bet ir samdoma organizacija. Sudarius sutartį, kvalifikuoti UAB "ILANDAS" specialistai sukurs darbuotojų saugos ir sveikatos sistemą:

1. Vykdys nuolatinę darbų saugos sistemos priežiūrą ir papildys ją pasikeitus LR norminiams aktams.

2. Atliks darbuotojų instruktavimus darbų saugos ir gaisrinės saugos klausimais.

3. Vykdys darbuotojų instruktavimo, mokymo, atestavimo darbų saugos klausimais kontrolę.

4. Konsultuos darbų saugos, darbo teisės, gaisrinės saugos klausimais.

5. Paruoš profesinės rizikos vertinimo darbų planą.

6. Dalyvaus nelaimingų atsitikimų tyrimo metu.

7. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbo vietoje, suteiks skubias konsultacijas telefonu, o taip pat ir konfliktų darbe ar pan. atvejais.

8. Dalyvaus Valstybinės darbo inspekcijos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų patikrinimuose įmonėje.

9. Atliks darbų saugos dokumentacijos ir pačios įmonės patikrą darbų saugos klausimais.

10. Organizuos darbuotojų sveikatos tikrinimus.

 
 
Sprendimas: Infoweb