TitulinisApie musPaslaugosNuorodosKontaktai
Į titulinį   Ra6yti laišką   Svetainės struktūra  
eXTReMe Tracker
 
 
Instrukcijos
Mokymas ir atestavimas
Asmeninės apsaugos priemonės
Darbų saugos paslaugos
Nelaimingų atsitikimų tyrimas
Rizikos vertinimo organizavimas
Vienkartinis dokumentų sutvarkymas
Žurnalai, blankai ir ženklai
AKCIJOS
Asmeninės apsaugos priemonės

Asmeninė apsaugos priemonė (AAP) -  darbuotojo naudojama arba dėvima priemonė, sauganti jį nuo rizikos ar rizikų, galinčių pakenkti darbuotojo saugai ir sveikatai. Pagrindinius saugos ir sveikatos reikalavimus asmeninėms apsauginėms priemonėms (toliau - AAP) nustato vienas iš trijų privalomų vykdyti Europos Sąjungos teisės aktų - AAP Direktyva 89/686EEC, kurios pagrindu parengti  Techninis Reglamentas “Asmeninės Apsaugos Priemonės” bei “Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai”.

Remiantis šiais aktais, AAP skirstomos į tris kategorijas, priklausomai nuo AAP paskirties.Visa įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio priskiriama III-čiai AAP kategorijai – tai sudėtingo dizaino AAP, skirtos apsisaugoti nuo mirtino pavojaus, arba nuo pavojaus, kuris gali mirtinai ir nepataisomai pakenkti sveikatai. Šioms AAP yra keliami griežčiausi reikalavimai: privalomas EB tipo tyrimas (Notifikuota Įstaiga atlieka EB tipo tyrimą ir išduoda EB-tipo tyrimo sertifikatą konkrečiam AAP modeliui), turi būti užtikrinta  EB kokybės kontrolė (Notifikuota įstaiga kontroliuoja gamybos kokybę). Gamintojo pateikiama EB atitikties deklaracija turi būti pagrįsta EB tipo tyrimo rezultatais.

Kartu su AAP turi būti pateikiama naudojimo instrukcija (originalo ir valstybine kalba), taip pat gaminio pasas, kuriame pateikiama būtina informacija, susijusi su konkrečios AAP identifikacija (nurodomas individualus gaminio numeris, pagaminimo data, fiksuojami patikros rezultatai bei kita privaloma informacija).

Kiekvienas darbdavys privalo suteikti savo darbuotojams saugias darbo sąlygas. Kad išvengti nelaimingų atsitikimų darbo vietose, darbuotojai privalo būti aprūpinti jiems priklausančiomis AAP. 

UAB "ILANDAS" specialistai padės Jūsų įmonės darbuotojams parinkti AAP ir  užpildyti korteles.

 
 
Sprendimas: Infoweb